Om Klubben

Beautytown Cruisers är Fagerstas bidrag till bevarandet av jänkebilen och raggarkulturen. Klubben är ansluten till ACCS (American Car Club Sweden) och stödjer deras verksamhet och ändamål. I klubben finns cirka 70 medlemmar som träffas med jämna och ojämna mellanrum, antingen i klubblokalen, i parken, på stan' eller vid något anordnat evenemang.

 

På bilden ovan ses vår före detta klubblokal: gamla Folkets Park i Fagersta, och innehöll stort dansgolv, bar, scen, fika- och serveringsdel samt herr- och damtoaletter. Intill lokalen fanns ramp för dem som behöver det. På utsidan pågår arbetet med att anlägga en grillplats. 

Medlemsavgifter

ACCS-ansluten medlem: 250kr/år

Medlem ej ansluten till ACCS: 300kr/år

Familjemedlemskap: 400kr/år

Familjemedlemskap ej anslutna till ACCS: 500 kr/år

Juniormedlemskap (16-18 år): 100kr/år

Stödmedlem: 100kr/år (som stödmedlem har du ingen rösträtt vid möten)

 

Betalning sker till bankgiro 201-3100. 

För nytt medlemskap är det bra om du skickar oss ett mail där du skriver ner vilket medlemskap du vill teckna samt dina kontaktuppgifter. Glöm inte heller att märka din betalning med ditt namn.

 

Styrelsen

Ordförande: Roger Fridolfsson

Vice ordförande: Mia Skult

Sekreterare: Johanna Bergman Laurila

Kassör: Inger Nyblom

Ledamot: Jan Kamis, Roger Östlund och Ulf Johansson

Suppleant: Anders Sandberg och Peter Avlesen

 

Valberedningen: RoseMarie Larsson och Lennart Karlsson