Om Klubben

Beautytown Cruisers är Fagerstas bidrag till bevarandet av jänkebilen och raggarkulturen. Klubben är ansluten till ACCS (American Car Club Sweden) och stödjer deras verksamhet och ändamål. I klubben finns cirka 100 medlemmar som träffas med jämna och ojämna mellanrum, antingen i klubblokalen, i parken, på stan' eller vid något anordnat evenemang.

 

På bilden ovan ses vår klubblokal: gamla Folkets Park i Fagersta, och innehåller stort dansgolv, bar, scen, fika- och serveringsdel samt herr- och damtoaletter. In till lokalen finns ramp för dem som behöver det. På utsidan pågår arbetet med att anlägga en grillplats. 

 

Medlemsavgifter

ACCS-ansluten medlem: 250kr/år

Medlem ej ansluten till ACCS: 300kr/år

Familjemedlemskap: 400kr/år

Familjemedlemskap ej anslutna till ACCS: 500 kr/år

Juniormedlemskap (16-18 år): 100kr/år

Stödmedlem: 100kr/år (som stödmedlem har du ingen rösträtt vid möten)

 

Betalning sker till bankgiro 201-3100. 

För nytt medlemskap är det bra om du skickar oss ett mail där du skriver ner vilket medlemskap du vill teckna samt dina kontaktuppgifter. Glöm inte heller att märka din betalning med ditt namn.

 

Styrelsen

Ordförande: Roger Fridolfsson

Vice ordförande: Mia Skult

Sekreterare: Johanna Bergman Laurila

Kassör: Inger Nyblom

Ledamot: Jan Kamis, Roger Östlund och Hasse Karlkvist

Suppleant: Ulf Johansson och Peter Avlesen

 

Valberedningen: RoseMarie Larsson och Lennart Karlsson