Om Klubben

Beautytown Cruisers är Fagerstas bidrag till bevarandet av jänkebilen och raggarkulturen. Klubben är ansluten till ACCS (American Car Club Sweden) och stödjer deras verksamhet och ändamål. I klubben finns cirka 70 medlemmar som träffas med jämna och ojämna mellanrum, antingen i klubblokalen, i parken, på stan' eller vid något anordnat evenemang.

 

På bilden ovan ses vår före detta klubblokal: gamla Folkets Park i Fagersta, och innehöll stort dansgolv, bar, scen, fika- och serveringsdel samt herr- och damtoaletter. Intill lokalen fanns ramp för dem som behöver det. På utsidan pågår arbetet med att anlägga en grillplats. 

Styrelsen

Ordförande: Roger Fridolfsson

Vice ordförande: Mia Skult

Sekreterare: Johanna Bergman Laurila

Kassör: Inger Nyblom

Ledamot: Jan Kamis, Roger Östlund och Ulf Johansson

Suppleant: Anders Sandberg och Peter Avlesen

 

Valberedningen: RoseMarie Larsson och Lennart Karlsson